O nama

Slobodanka Kundaica rodj. 1967. U Beogradu. Visu medicinsku skolu u Beogradu - odsek fizioterapeut-zavrsila 1989. 2011 god zavrsava strrukovne studije, a 2016 postaje diplomirani fizioterapeut. 2018 , zavrsava master studije , odsek mehatronika u medicinskoj rehabilitaciji na Univerzitetu u Novom Sadu. Od 1989 radi u stuci ( Klinika za rehabilitaciju “’Dr Miroslav Zotovic’’, ordinacija ‘Phisyotherapy lab’’) 2005 osniva Studio ‘Gral”, u Beogradu’.